ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Kırmaksan Μηχανική

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια των εργοστασιακών κτιρίων για τις βιομηχανίες τροφίμων κατασκευάζονται από έμπειρους αρχιτέκτονες και μηχανικούς στην εταιρεία μας. Παρέχονται υπηρεσίες αδειοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα απαραίτητα σχέδια και προετοιμασίες γίνονται από τους αρμόδιους αρχιτέκτονες και μηχανικούς μας εκτός από όλα τα άλλα μηχανήματα επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων, ειδικά εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας ελιών και εγκαταστάσεις παραγωγής.

Επιπλέον, σχεδιάζονται και τοποθετούνται τα σχέδια διάταξης των μηχανών. Σχεδιάζονται από τους αρχιτέκτονες μας με τον καλύτερο τρόπο όλα τα απαραίτητα στατικά, ηλεκτρικά και μηχανικά έργα για τις άδειες που θα αποκτηθούν από τους δήμους.

Τα εργοστάσια κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανονισμούς τροφίμων. Σε αυτό το επίπεδο, η γραμμή των προτύπων ποιότητας διατηρείται στο υψηλότερο επίπεδο και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα βήματα και τα εργοστασιακά έργα υλοποιούνται με υγιή τρόπο ώστε να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς.

Εκτελούνται διαγράμματα ροής παραγωγής και αναλύσεις αποδοτικότητας εργασίας. Χάρη σε αυτές τις αναλύσεις, οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθηθούν στην παραγωγή θετούνται στη διαδικασία. Με σκοπό του υψηλότερου επιπέδου στις παραγωγικές δραστηριότητες προετοιμάζονται αναλύσεις απόδοσης και στατιστικά στοιχεία για την υψηλότερη απόδοση και τα οφέλη.Επιπλέον, προετοιμάζονται τα αρχεία του έργου ARDSI (IPARD)  από τους ειδικούς,νέους και ικανούς μηχανικούς μας.

Εγκατάσταση – Εξασφαλίστε να λειτουργεί η επιχείρηση σας  με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η KIRMAKSAN, με  έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το έργο σας με αποτελεσματικότητα, κάνοντας τις εγκαταστάσεις εργοστασίων ελαιολάδου της μάρκας Vitoneco και εργοστασιακές τεχνολογίες ελαιολάδου που παράγονται στο δικό της εργοστάσιο και εγκαταστάσεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Για να ξεκινήσετε σε μια καλή λειτουργία, ο καλύτερος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί με τον καλύτερο τρόπο. Η Kırmaksan, το οποίο παρέχει αυτό με τον καλύτερο τρόπο, παρέχει εγκαταστάσεις , κατακαθιστήρια, διαχωριστήρες, εγκαταστάσεις πλυντηρίων ελαιολάδου, εγκαταστάσεις μάλαξης, μηχανημάτων θραύσης ελιάς.

Οι εργοστασιακές μηχανές, οι εργοστασιακές βιομηχανικές μηχανές και οι τεχνολογίες διαχωρισμού που έχουμε δημιουργήσει προσφέρονται έτοιμα και με σιγουριά σε επαγγελματικό τρόπο.

Τα καλύτερα αποτελέσματα ξεκινά με τη καλύτερη εγκατάσταση. Σας παρέχουμε  αυτή την εγκατάσταση ως Kırmaksan με μεγάλη ικανοποίηση.Είμαστε εκεί για σας κάθε φορά που μας χρειάζεστε. Εμπλέκοντας άμεσα το προσωπικό υποστήριξης κατά την εγκατάσταση και λειτουργία, διασφαλίζουμε το εργοστάσιο σας να έχει ένα ειδικό σχέδιο. Είμαστε πάντα δίπλα με τις ομάδες υψηλής εξειδίκευσής μας για να παρέχουμε την τεχνική υποστήριξη όταν και όπου χρειάζεσται

Εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας με τον ασφαλέστερο τρόπο και δράση.Η Kırmaksan σας βοηθά με πλήρη υποστήριξη να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τα δεδομένα όλων των μηχανημάτων και εργοστασίου

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ

Εξασφαλίζουμε τη χρήση όλων των εξοπλισμών με επιτυχία: Διασφαλίζουμε να ενεργοποιείται το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει με υψηλότερη απόδοση και την κατανόηση της προσδοκίας από τις μηχανές, το εργοςτάσιο σας και τις φάσεις παραγωγής και των προσδοκιών σας από το εργοστάσιο σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Μέγιστη εμπειρία και ικανότητα
Με μια εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και τεχνικών παρέχουμε την πλήρη υποστήριξη μας για τη βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού σας, την εκπαίδευση ειδικευμένου προσωπικού και την παροχή χρήσιμης ασφάλειας.

Από τη μικρότερη εγκατάσταση έως την παράδοση της μεγαλύτερης εγκατάστασης, προσφέρουμε ισχυρή υποστήριξη για την πρόσληψη και τον προσανατολισμό του προσωπικού που θα ενσωματώνει όλα τα εξαρτήματα, από τη μετάβαση στην παραγωγή έως ότου το σύστημά σας να είναι μια ασφαλή εγκατάσταση χωρίς βλάβες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -AΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Παρέχεται εκπαίδευση για όλο το πρωσοπικό σας για τη χρήση των μηχανημάτων με στόχο την παροχή μέγιστης παραγωγικότητας και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για την υψηλότερη εργασιακής και μηχανικής ικανότητας.

Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, οι μηχανές αυτές παρέχονται στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα αυτά με υγιεινό τρόπο και να διατηρεί υψηλή παραγωγικότητα.Μετά από αυτή την εκπαίδευση, η χρήση των μηχανημάτων σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του εργοστασίου.

Παρέχουμε πλήρη επιτόπια εκπαίδευση στο εξουσιοδοτημένο και εκχωρημένο προσωπικό σας για να χρησιμοποιήσει τις μηχανές που προτιμάτε. Οι μηχανικοί και το τεχνικό προσωπικό μας ολοκληρώνουν την εκπαίδευση ώστε να χρησιμοποιούν τεχνολογίες και εξοπλισμό διαχωρισμού ελαιολάδου με τον αποτελεσματικότερο τρόπο

Ακόμα και στα πιο ομαλά εργοστάσια και εύρωστα μηχανήματα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν περιστασιακά σφάλματα και βλάβες.

Η αποτυχία είναι πιθανό να επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής του εργοστασίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματοποιούμε περιοδικές, διορθωτικές και κανονιστικές εργασίες συντήρησης, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους από όλες τις βλάβες και δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν στη μονάδα σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα λειτουργεί με τον πιο ομαλό τρόπο στο εργοστάσιο σας, ελαχιστοποιώντας τις αποτυχίες και μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα.

Οι επισκευές και η συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν στο εργοτάξιο ή στο εργοστάσιό μας. Όλο το τεχνικό προσωπικό μας διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις υλικού. Εκτελούμε εργασίες συντήρησης και επισκευής με την καλύτερη λύση για βλάβες και δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν στο σύστημα και στη γραμμή παραγωγής. Χρησιμοποιούμε ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό για την ανίχνευση τυχόν δυσλειτουργιών που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα με την επιλεγμένη υπηρεσία ανταλλακτικών στα επιλεγμένα προϊόντα σας, αποτρέπουμε σίγουρα τα σφάλματα που μπορεί να συμβούν αργότερα

Η πρόληψη των σφαλμάτων από την αρχή είναι καλύτερη από την επισκευή σφαλμάτων. Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για όλες τις μηχανές στο εργοστάσιο σας, προκειμένου να διατηρήσετε τα κέρδη σας στο μέγιστο επίπεδο, ώστε να μην αυξάνετε το κόστος σας, αποφεύγοντας τις αποτυχίες και τα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν.

Οι μηχανικοί μας καθορίζουν την κατάσταση των μηχανών σας στο πλαίσιο της προγραμματισμένης και περιοδικής συντήρησης και προσαρμόζουν τις περιόδους συντήρησης. Αυτό εκτελεί την περιοδική και προληπτική συντήρησή σας για τους καθορισμένους χρόνους. Βεβαιώνουμε ότι λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα στο χὠρο μηχανημάτων φυτών ελαιολάδου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν αντιμετωπίζετε δυσλειτουργίες, καθώς και παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των μηχανών σας

ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

  • Περιοδική επιθεώρηση και συντήρηση
  • Μελέτες πρόληψης σύμφωνα με τις συνθήκες της μηχανής
  • Συμβάσεις συντήρησης
  • Σχεδιασμός και παράδοση ανταλλακτικών για τον προγραμματισμό της συντήρησης

Προσφέρουμε γνήσια ανταλλακτικά σε όλα τα προΐοντα εργοστασίων. Απαραίτητα για ένα μηχανοστάσιο είναι τα ανταλλακτικά. Kırmaksan μηχανική που δραστηριοποιείται στον κλάδο διαχωρισμού ελαιολάδου παρέχει τους πελάτες της ανταλλακτικά των κατακαθιστηρίων, μηχανημάτων μάλαξης,  πλυντηρίων ελιών, διαχωριστήρων, σπαστήρων, μηχανών αποβλήτου νερού ,μηχανών  χημικών απορριμμάτων και συμπληρωματικών ομάδων προϊόντων.

Όλα τα ανταλλακτικά είναι υπό εγγύηση. Μπορείτε να προμηθευτείτε από την Kırmaksan Μηχανική για τις ανάγκες σας. Εκτός από τα ανταλλακτικά, μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε ανθεκτικά και χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά εάν το επιθυμείτε.

Η Kırmaksan Μηχανική πωλεί επίσης ανταλλακτικά των προϊόντων Vitone και Kırmaksan καθώς και ανταλλακτικά των μηχανημάτων της ομάδας διαχωρισμού ελαιολάδων Pieralisi, όταν είναι απαραίτητο. Αυτά τα ανταλλακτικά παρέχονται στους πολύτιμους πελάτες, γεγονός που διασφαλίζει τη ομαλή χρήση των μηχανών που έχουν λήξει. Επικοινωνήστε μαζί μας για την προμήθεια ανταλλακτικών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Μηχανική Υποστήριξη

Παρέχοντας λύσεις βιομηχανικού διαχωρισμού, η εταιρεία μας διασφαλίζει μηχανική υπηρεσία για όλα τα προϊόντα που πωλεί. Μεταξύ των μηχανικών λύσεων της, παρέχει όλη την υποστήριξή της με μια ασφαλή υπηρεσία με την απαραίτητη περιοδική συντήρηση, ανανέωση, αντιμετώπιση προβλημάτων, εγκατάσταση και συντήρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση όλων των ομάδων προϊόντων, παρέχεται η απαιτούμενη κατάρτιση και προσανατολισμός στο απαιτούμενο προσωπικό που πρέπει να εξουσιοδοτηθεί.

Mühendislik Hizmetleri

Μηχανική Υποστήριξη

Επωφεληθείτε από τις μηχανικές λύσεις της Kırmaksan Μηχανική!