ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΑΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας επιτραπέζιων ελιών